Ambiorix Run

26/09/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de Ambiorix Run op zaterdag 30 september 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 22 september 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

  • Op de Mulkerweg (tussen de dorpskern en de ingang van het Pliniuspark), Rooierweg, Mulkerveldweg, De Locht (vanaf de Rooierweg), Smisberg en Piringerbroek is het verkeer verboden op zaterdag 30 september 2017 van 13u.00 tot 17u.00.
  • Op de in artikel 1 genoemde plaatsen is parkeren verboden op zaterdag 30 september 2017 van 13u.00 tot 17u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley