Bekendmaking besluit Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg

22/09/2017

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren bevestigt, dat het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg van 24 augustus 2017 tot de wijziging van buurtwegen nr. 1 en nr. 17 in de atlas der buurtwegen van Tongeren en buurtweg nr. 33 in de atlas der buurtwegen van berg, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, vierde lid, van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen op de gewone wijze bekendgemaakt is op 18 september 2017 en aangeplakt is gebleven tot 25 september 2017.

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley