Bierfestival Ambierorix

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van het bierfestival Ambierorix op zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 mei 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op het Stadhuisplein is het verkeer verboden van donderdag 3 augustus 2017 om 15u.00 tot maandag 7 augustus 2017 om 12u.00.

·         Op het Stadhuisplein is parkeren verboden van donderdag 3 augustus 2017 om 15u.00 tot maandag 7 augustus 2017 om 12u.00.

·         In de Kloosterstraat, OLV-straat en op de Vlasmarkt is het verboden te parkeren (uitgezonderd organisatie) op zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2017 van 06u.00 tot 20u.00.

·         Op de Grote Markt is alle verkeer verboden op zaterdag 5 augustus 2017 van 15u.00 tot 23u.00 en op zondag 6 augustus 2017 van 12u.00 tot 20u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley