Goedkeuring aanpassingen retributie jeugdactiviteiten

10/11/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de goedkeuring aanpassingen retributie jeugdactiviteiten, vastgesteld werd door de gemeenteraad in vergadering van 6 november 2017.

 

Onderstaand kunt u raadplegen:

- het besluit van de gemeenteraad dd. 06/11/2017

- retributie jeugdactiviteiten

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley