Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

05/04/2017

 

De beslissing genomen door de gemeenteraad op datum van 27/03/2017 betreffende de opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05/04/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

U kunt het reglement hier downloaden.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley