Openbaar onderzoek betreffende de onbevaarbare waterlopen Lerebeek nr. 140

25/09/2017

 

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

 

Bericht van onderzoek de commodo et incommode (Mod. 2B).

 

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de te nemen beslissing betreffende de uitvoering van buitengewone werken van verbetering of wijziging, uit te voeren aan de onbevaarbare waterloop Lerebeek nr. 140, 2de categorie te Tongeren.

 

Het onderzoek heeft plaats vanaf 25 september 2017 tot en met 14 oktober 2017.

 

De stukken zijn neergelegd in het Administratief Centrum 'Praetorium', Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, in de kantoren van de Directie Technische Aangelegenheden (2de verdiep).

 

De lokalen zijn toegankelijk voor het publiek van 08.30 uur tot 12.00 uur.

 

De klachten of opmerkingen nopens de beslissingen die voorwerp uitmaken van het onderzoek, moeten per aangetekend schrijven met een bewijs van ontvangst aan de burgemeester worden overgemaakt vóór het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.

 

Tongeren, 25 september 2017.

 

- PV van aanplakking
- PV van neerlegging

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley