Openbaar onderzoek in verband met de aanleg van de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 1

19/01/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren brengt ter kennis dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek in verband met de aanleg van de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 1 (rijweg tussen Molenweg en Bilzersteenweg) incl. herinrichting van de aansluiting van de omleidingsweg op de Bilzersteenweg en aanleg van twee toegankelijke bushaltes langs de Bilzersteenweg.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 23 januari 2017 tot en met 21 februari 2017.

 

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek tijdens de openingsuren in de gebouwen van het AC Praetorium, dienst huisvesting, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

 

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief verzonden aan de stad Tongeren,  Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley