Rommelmarkt Riksingen

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van rommelmarkt in Riksingen op zondag 25 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 5 mei 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·        In de Hasselbosstraat en Kerkeveldstraat is het verkeer verboden op zondag 25 juni 2017 tussen 06u.30 en 20u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley