Rommelmarkt wijk Nieuw-Tongeren

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van rommelmarkt in wijk Nieuw-Tongeren op zondag 9 juli 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 21 april 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Henisstraat, tussen de Verbindingsstraat en de Tongershuisstraat, is alle verkeer verboden op zondag 9 juli 2017 tussen 07:00 en 18:00.

- In de Driehoekstraat is het verkeer verboden op zondag 9 juli 2017 tussen 07:00 en 18:00.

- Op het St-Jozefsplein is alle verkeer verboden op zondag 9 juli 2017 tussen 07:00 en 18:00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley