Straatfeest wijk Tongersveld

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van straatfeest in de wijk Tongersveld op zondag 25 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 mei 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op een gedeelte van de Holenteerstraat is alle verkeer verboden vanaf 12.00u op zaterdag 25 juni 2017 tot 24.00u;

·         Op een gedeelte van de Holenteerstraat is het verboden te parkeren vanaf 12.00u op zaterdag 25 juni 2017 tot 24.00u;

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley