Tijdelijk verkeersreglement - Mossel One

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van Mossel One op 24 en 25 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 3 februari 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op het Vrijthof is het verkeer verboden van donderdag 22 juni 2017 om 15u.30 tot maandag 26 juni 2017 om 12u.00.

- De organisatie dient er over te waken dat het gevangenentransport ten allen tijde kan doorgaan en niet gehinderd wordt.

- Op het Vrijthof is parkeren verboden van donderdag 22 juni 2017 om 15u.30 tot maandag 26 juni 2017 om 12u.00

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley