Tijdelijk verkeersreglement - Re-enactment weekend in Rutten op 18, 19 en 20 augustus

06/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een Re-enactment weekend in Rutten op 18, 19 en 20 augustus 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         In de Hagelindeweg is het verkeer verboden tussen vrijdag 18 augustus 2017 om 19u.00 en zondag 20 augustus 2017 om 19u.00.

·         In de Hagelindeweg is het verboden te parkeren tussen vrijdag 18 augustus 2017 om 19u.00 en zondag 20 augustus 2017 om 19u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley