Tijdelijk verkeersreglement - Sint-Kristoffelbedevaart te Henis

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse St-Kristoffelbedevaart te Henis op 24 en 25 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 20 januari 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

·         Op de St-Kristoffelstraat is alle verkeer komende van de Bilzersteenweg richting Kerkhenis verboden op zaterdag 24 juni 2017 vanaf 18.30u en op zondag 25 juni 2017 tussen 09.00u en 12.00u

·         In de St-Kristoffelstraat is het verboden te parkeren op zaterdag 24 juni 2017 vanaf 18.30u en op zondag 25 juni 2017 tussen 09.00u en 12.00u

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley