Tijdelijk verkeersreglement- dorpsfeest te 's-Herenelderen

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een dorpsfeest te ’s Herenelderen op zondag 3 september 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 24 maart 2017. 

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Elderenstraat, tussen de Membruggerweg en de Gerestraat, is het verkeer verboden (uitgezonderd lijnbussen en bewoners) op zondag 3 september 2017 tussen 12u.00 en 15u.00.

- In de Lindebornstraat, Ginstraat en St-Stefanusstraat is het verkeer enkel toegelaten in de richting van de St-Stefanusstraat op zondag 3 september 2017 tussen 09u.00 en 22u.00.

- In de Lindebornstraat en de Ginstraat wordt een parkeerstrook ingericht op het rechter rijvak op zondag 3 september 2017 van 09u.00 tot 22u.00.

- In de Membruggerweg en de Gerestraat (tussen de Membruggerweg en de Elderenstraat) is parkeren verboden (omleidingswegen) op zondag 3 september 2017 tussen 12u.00 en 15u.00.

- De maatregelen vermeld in vernoemde artikelen worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley