Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijkse tuningmeeting te Overhaam

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse tuningmeeting te Overhaam op maandag 17 april 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 23 december 2016.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Industrieweg, de Prinsenweg en de Overhaamlaan, tussen de Prinsenweg en de Industrieweg, is alle verkeer uitgezonderd dat van de deelnemende wagens, verboden op maandag 17 april 2017 tussen 06.00u en 20.00u

- Op de hierboven vernoemde locaties is het verboden te parkeren op maandag 17 april 2017 tussen 06.00u en 20.00u

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley