Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest Lauw

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een schoolfeest in Lauw op zaterdag 20 mei 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 24 maart 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- In de Lauwstraat, tussen de Hesbeinstraat en de Donkelstraat is het verkeer verboden op zaterdag 20 mei 2017 tussen 10u.00 en 24u.00.

- In de Lauwstraat, tussen de Hesbeinstraat en de Donkelstraat, is parkeren verboden op zaterdag 20 mei 2017 tussen 10u.00 en 24u.00

- Op het kerkplein is parkeren verboden van woensdag 17 mei 2017 om 08u.00 tot zaterdag 20 mei 2017 om 24u.00.

- De maatregelen vermeld in artikels 3, 4 en 5 worden aangegeven door middel van de voorgeschreven verkeerstekens

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley