Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest te Koninksem

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een schoolfeest te Koninksem op zaterdag 13 mei 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 24 maart 2017. 

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

·         Op zaterdag 13 mei 2017 is het verkeer verboden in de Kerkstraat (tussen de Koninksemstraat en de Binnenveldstraat) van 10u.00 tot 20u.00.

·         Op zaterdag 13 mei 2017 is parkeren verboden in de Kerkstraat (tussen de Koninksemstraat en de Binnenveldstraat) van 10u.00 tot 20u.00.

·         Voormelde bepalingen worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley