Tijdelijk verkeersreglement - straatfeest Merkenstraat

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een straatfeest in de Merkenstraat op zaterdag 8 juli 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 10 februari 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- In de Merkenstraat, tussen de Elderseweg en de St-Antoniusstraat, is het verkeer verboden van zaterdag 8 juli 2017 om 10u.00 tot zondag 9 juli 2017 om 12u.00.

- In de Merkenstraat, tussen de Elderseweg en de St-Antoniusstraat, is parkeren verboden van zaterdag 8 juli 2017 om 10u.00 tot zondag 9 juli 2017 om 12u.00.

- De maatregelen vermeld in artikels 2 en 3 worden aangegeven door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley