Voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg (kilometerpunt 1,700)

03/04/2017

 

De beslissing genomen door gemeenteraad op datum van 27/03/2017 betreffende de voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg (kilometerpunt 1,700), wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 03/04/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Download hier het besluit.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley