Zeepkistenrace

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van zeepkistenrace op zondag 11 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 28 april 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op zondag 11 juni 2017 is alle verkeer verboden op de Ruttermarkt, in de St-Evermarusstraat, de Beekstraat, de Proenhofstraat, de Motstraat, de Toppetstraat, de Hagelindeweg,  Raam en een gedeelte van de Klein- en de Beekstraat en dit van 07.00u tot 22.00u;

·         Op de Ruttermarkt, in de St-Evermarusstraat, de Beekstraat, de Proenhofstraat, de Motstraat, de Toppetstraat, de Hagelindeweg en Raam is het verboden te parkeren op zondag 11 juni 2017 van 07.00u tot 22.00u;

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley