Geschiedenis

 

geschiedenis  

 

 

 

 

 

 

Het traject van de Jeker is amper 55 kilometer lang, van de oorsprong in Lens-St-Servais nabij Hannuit tot de monding in de Maas. De landbouwcultuur in de vallei gaf aanleiding tot het  ontstaan van Tongeren en Maastricht, die beiden de oudste stad zijn in respectievelijk België en Nederland. Tongeren was al in de Romeinse tijd een grote stad en de hoofdstad van een grote Romeinse nederzetting. Maastricht was toen nog klein, maar nam in de vroege middeleeuwen de plaats van Tongeren in als vroegchristelijk centrum.

Geschiedens 

In een heel ver verleden was de rivier veel groter. Het dal dat de Jeker uitschuurde tussen Sluizen en Kanne is daar getuige van. In een niet zo ver verleden liepen er door en naast Tongeren en Maastricht zelfs meerdere armen van de Jeker. De rivier was voor de steden van levensbelang, als bron van relatief schoon water en als extra verdedigingsmiddel. Nu is de Jeker in het centrum van Tongeren niet meer zichtbaar. Het wegstoppen van de waterloop gebeurde vroeger onder meer omwille van de geurhinder en ongedierte. De Jeker was toen eigenlijk een open riool. Het dempen en inbuizen in de jaren 1950 wordt nu een 'historische vergissing' genoemd. Die vergissing kan nu rechtgezet worden, met zichtbaar proper water!

 

Het openleggen van oude waterwegen is al een tijdje een trend. Het verhoogt immers de belevingswaarde van de stad. Kijk maar naar de aantrekkingskracht van steden waar de waterlopen in de binnenstad nooit gedempt zijn, zoals Mechelen, Amsterdam en Brugge. Ook Diest heeft de Demer opnieuw zijn  plaats gegeven en in Maastricht is de Jeker prominent aanwezig.

 

Tongeren, met zijn patrimonium en historische rol, is het aan zichzelf verplicht deze levensader weer voluit uit te spelen. Niet meer voor drinkwater en bescherming, maar als bindmiddel tussen stadsdelen.

 

Geschiedenis 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley