Project & plannen

project 

 

De 'nieuwe Jeker zal stromen van De Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort en zo naar de stadstuintjes. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Hij verbindt de Kevie met De Velinx, natuur met cultuur.

 

Door een gepaste aankleding van de oevers en een uitgekiende indeling van het park zal de Jeker alle stadsdelen verenigen. De waterloop en de flankerende Jekeroevers zijn de dragers van deze ambitieuze herinrichting. De nieuwe delen van de Kastanjewal, de Looiersstraat en de Luikerstraat vormen samen de voet van de benedenstad en moeten met een homogene inrichting een aansluitend straatbeeld krijgen.

 

In het park draait niet alles rond water. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het park worden 'kamers' ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Zowel voor sport en spel als voor rust en stilte. Er zijn dan ook 'actieve zones' en meer 'luwe zones' in het park. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden delen van het park zonder het doorzicht en het overzicht over het park verloren te laten gaan.

 

De 'nieuwe' Jeker zal uiteraard het voetgangers-, fiets- en autoverkeer in de stad beïnvloeden. Waar de mobiliteit in de stad en de winkelzone nu vooral oost-west gericht is, komt daar nu een nieuwe, lager gelegen oost-west as bij. Zo wordt het levendige stadscentrum heel wat groter.

 

Nieuwe locatie skatepark

De skatetoestellen die eerder op de Motten stonden zijn verhuisd naar het Pliniuspark. Deze toestellen blijven hier staan.

Maar er is goed nieuws voor de skatefanaten! Het nieuwe skatepark  op de Motten wordt ongeveer 1.000 m2 groot en zal volledig ingewerkt worden in de omgeving. Zo'n ingewerkte betonnen kom biedt tevens heel wat voordelen op het gebied van geluidsoverlast. Natuurlijk wordt er ook de nodige aandacht besteed aan veiligheid (camera's,...).
Naast skaters, zal het park ook geschikt zijn voor inline, BMX, steps,...
Het ontwerp kwam er in samenspraak met de plaatselijke skaters. Samen met de skatedeskundige 'Doctor Skate' (een autoriteit op dit vlak - van Antwerpen tot Rio de Janeiro) werd de ideale skate-hotspot ontworpen.


 

Download hier het plan van de herinrichting Motten en openlegging Jeker.

 

De Motten - Driepuntbrug

Impressie driepuntbrug

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley