Landbouw

WORD LID VAN DE LAND- EN TUINBOUWRAAD
Oefent u een land- of tuinbouwactiviteit uit op het grondgebied van Tongeren? Wil u uw vakkennis aanwenden om een efficiënt en toekomstgericht land- en tuinbouwbeleid uit te bouwen voor Tongeren?
Klik hier voor meer info.

 

LANDBOUWTELLINGEN
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee systemen van landbouwenquêtes:

1. het systeem 'zonder structuurenquête' (2014, 2015, 2017 t.e.m. 2019, 2021 en 2022)
De in de Europese regelgeving bedoelde statistieken hebben betrekking op de teeltopppervlakken en op de rundvee- en varkensbestanden. Hierbij zal de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gebruik maken van de administratieve GLB-databanken (gewestelijke databanken over de oppervlakten) en de SANITEL-databank. De hieruit verkregen gegevens zullen nog aangevuld moeten worden met een aantal doelgerichte enquêtes:

- een enquête naar het varkensbestand bij een scherp omlijnde steekproef van landbouwbedrijven;

- een tuinbouwenquête bij tuinders (Wallonië) over wie geen administratieve gegevens beschikbaar zijn;

- een welomlijnde enquête naar pluimvee;

- modelgebaseerde schattingen door ADSEI voor bepaalde categorieën van runderen waarvoor geen SANITEL-gegevens bestaan.

2. het 'structuurenquête'-systeem (= effectieve telling, 2016, 2020, 2023, 2026,...)
De bedoeling van deze enquête zal zijn om gegevens in te zamelen m.b.t. het rundveebestand, zodat de schattingsmodellen t.a.v. dierencategorieën waarvoor geen SANITEL-gegevens bestaan, kunnen worden geactualiseerd.

LANDBOUWSCHADE
De landbouwers die schade hebben geleden aan gewassen door weersomstandigheden dienen een aangifte te doen bij het stadsbestuur. U kunt HIER het aanvraagformulier downloaden.  De commissie tot het vaststellen van schade aan gewassen zal dan worden samengeroepen om de schade vast te stellen. De getroffen landbouwer zal, indien zijn dossier aanvaard wordt door het Ministerie van Financiën, aanspraak kunnen maken op een vermindering van de belastingen.
Voor meer info: tel. 012 800 288 of tel. 012 800 157 of e-mail: annemie.petry@stadtongeren.be

 

Vlaams Rampenfonds – laatste informatie

De Vlaamse regering heeft vrijdag 7 oktober 2016 de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als een algemene ramp erkend. Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst.

U kunt nu nog geen dossier opsturen naar het Vlaams Rampenfonds voor de goedgekeurde rampen. Dit kan pas NA de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad. De publicatie wordt eind deze maand verwacht. Vanaf de maand na publicatie hebben de getroffenen nog 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen. Van zodra de erkenningsbesluiten zijn gepubliceerd in het Staatsblad kunt u alle verdere info terugvinden op www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Twee andere erkenningsdossiers zijn momenteel nog in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016, en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.

 

UITBATING VAN EEN DIERENHANDELSZAAK, EEN DIERENASIEL, EEN DIERENPENSION EN EEN  HONDEN- OF KATTENKWEKERIJ

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een erkenning vereist van de minister van Volksgezondheid die bevoegd is voor dierenwelzijn.

Sedert de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit dd. 18/03/2009 op 10 april 2009 moet elke aanvraag voor erkenning rechtstreeks ingediend worden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn:
FOD Volksgezondheid - Dienst Inspectie
RAC 'Ter Plaeten' Sint-Lievenslaan 23 - 5de verd.
900 GENT
tel. 09 268 64 70 of fax. 09 225 01 29 of e-mail: dierenwelzijn.dwgent@skynet.be

 

In het kader van de vereenvoudiging van de administratie wordt het advies van het stadsbestuur niet meer gevraagd maar in een ontvangstbewijs van de aanvraag vestigt de dienst Dierenwelzijn de aandacht van de aanvrager op zijn verplichtingen t.a.v. andere administraties (milieuvergunning, kruispuntbank voor ondernemingen,...).

Na afhandelling van de erkenningsprocedure en aflevering van de erkenning brengt de Dienst Dierenwelzijn het stadsbestuur (en de kruispuntbank voor ondernemingen) binnen de maand op de hoogte van de erkenningen die werden afgeleverd.

 

Meer weten?
tel. 012 800 157 of 018 800 156 of e-mail: josette.croughs@stadtongeren.be of annemie.petry@stadtongeren.be

 

landbouw 2

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley