17 dorpen, zoveel meer Tongeren

Dorpsvergaderingen over het fysiek en sociaal welzijn in uw dorp

Op 10, 11 en 12 april ll. ging het stadsbestuur naar de dorpsbewoners toe. In de buurthuizen van Rutten, Henis en ’s-Herenelderen werd na een lekkere maaltijd in het dorpsrestaurant een stand van zaken opgemaakt van het project ‘zoveel meer Tongeren’. In juli 2011 startte de stad Tongeren en het OCMW met dit project. Met ‘zoveel meer Tongeren’ richt het stadsbestuur haar volle aandacht op de dorpen. Tongeren telt maar liefst 17 dorpen. Samen staan deze dorpen sterk. ‘Zoveel meer Tongeren‘ betekent voor het stadsbestuur extra inzetten op een betere leefomgeving en meer welzijn in de dorpen.

 

Om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren, ging vanaf juli 2011 de dorpsploeg aan de slag. U heeft deze ploeg in groen uniform met het logo 17  erop zeker en vast al eens in uw dorp aan het werk gezien. Deze ploeg werkt uitsluitend in de dorpen. Deze ploeg is een team van vzw arbeidscentrum De Wroeter en is intussen een vaste waarde in onze dorpen geworden.

 

ZoveelMeerWelzijn

 

Aandacht voor dorpen betekent ook oog hebben voor het welzijn van de dorpsbewoners. Het is belangrijk dat elke Tongenaar gebruik maakt van zijn sociale rechten. Vaak zijn voordelen niet gekend of is het niet duidelijk hoe men er gebruik van kan maken. Om de fysieke afstand tussen de dienstverlening en de dorpen te verkleinen bestaat het Mobiel Sociaal Huis. De maatschappelijk assistente van het MSH is uw aanspreekpunt bij uitstek. Zij komt minstens één keer in de twee weken in uw buurt. Al onze sociale projecten in de dorpen maken we bekend onder hetzelfde beeld: een meisje dat 17 ballonnen vasthoudt. Krijgt u informatie met dit beeld in de bus, lees deze dan zeker eens goed door of ga ermee naar het Mobiel Sociaal Huis.

 

In oktober 2011 vonden zes dorpsvergaderingen plaats. Met de aanwezige dorpsbewoners werd gepraat over de sociale en fysieke leefbaarheid in het dorp. Ondertussen zijn al weer een half jaar verder, het project zoveel meer Tongeren is in volle uitvoering. Een ideaal moment om u te informeren over de stand van zaken.

 

 

 

 

Initiatieven om de dorpen op fysiek vlak te versterken

Dorpsbewoners hechten veel belang aan hun directe leefomgeving. De directe leefomgeving moet goed onderhouden zijn en aangenaam om in de verblijven. Tongeren heeft 17 dorpen, het is dan ook een hele uitdaging om alle kleine en grote bekommernissen aan te pakken.

 

Dorpsploeg

De dorpsploeg wordt uitsluitend ingezet voor de dorpen, en deze speciale dorpsploeg is duidelijk een meerwaarde. De dorpsploeg maakt het mogelijk om belangrijke en veelgebruikte plaatsen in het dorp beter en meer frequent te onderhouden.

Wat doet de dorpsploeg in uw dorp?

De dorpsploeg ondersteunt de stedelijke technische dienst. Tot hun takenpakket behoort:

- onderhoud van speelpleintjes, en andere pleintjes en straatmeubilair

- reinigen en in orde stellen van verkeersborden en andere signalisatie j

- zwerfvuil opruimen

- sneeuw- en ijzel ruimen op stoepen voor openbare gebouwen

De eerste maanden werd de dorpsploeg intensief ingezet voor het zuiver maken van de verkeerssignalisatie. In de periode rond Allerheiligen stond de ploeg voor een aantal extra onderhoudsbeurten van de kerkhoven in. Verder werd de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan het onderhoud van steegjes, wandel- en fietspaden en holle wegen. Zo werd snoei- en zaagwerk uitgevoerd aan de mountainbikeroute in ’s-Herenelderen, de kikkerpoel in Henis en de tumuli in Lauw.

 

Grote investeringen

Naast de extra inzet van de dorsploeg, deed de stad de voorbije jaren heel wat investeringen in de 17 dorpen.

De grote blikvangers de voorbije jaren waren:

- De omvangrijke riolerings- en wegeniswerken in Piringen, Mal, Sluizen, Nerem, Vreren en Mal. Hierbij werd telkens ook veel aandacht besteed aan de aanleg van mooie pleinen en sfeerhoekjes

- De erosiewerken in Diets-Heur, Vreren en Nerem

- De grondige renovatie van de buurthuizen in Widooie en Lauw

- De aankopen van schoolbussen ter ondersteuning van onze dorpsscholen

De stad zal ook de komende jaren blijven investeren in de dorpen.

 

Kleine werken in de dorpen

17 dorpen betekent ook dat er heel veel kleine werken uit te voeren zijn. Ook hier wordt elke dag opnieuw mankracht voor ingezet. Meldingen over de fysieke leefbaarheid worden gecentraliseerd in het centraal meldpunt van de stad Tongeren. In de mate van het mogelijke wordt gezocht naar een oplossing.

Voor alle defecten, klachten en bemerkingen van technische aard kan u terecht bij:

Het stedelijk meldpunt: 012 80 00 08 – meldpunt@stadtongeren.be

Het Mobiel Sociaal Huis: 0479 17 34 73

 

Meldingen gesteld tijdens de dorpsvergaderingen:

Tijdens de dorpsvergaderingen van oktober 2011 kwam de fysieke leefomgeving ruim aan bod. Tijdens 6 vergaderingen werden door de aanwezige de dorpsbewoners 211 ideeën en knelpunten over de fysieke leefbaarheid in hun dorp op de tafel gelegd. Alle meldingen zijn onderzocht op het vlak van financiële en technische haalbaarheid. Voor  het oplossen van bepaalde knelpunten moet samengewerkt worden met andere overheden (bv. rioleringswerken, verkeersproblemen op gewestwegen) of zijn grote financiële budgetten nodig. Met de overige knelpunten werd aan de slag gegaan. We kunnen u dan ook meedelen dat begin april 2012 reeds 60 knelpunten zijn opgelost. En 50-tal knelpunten zitten in de planning om op korte termijn opgelost te worden.

 

Initiatieven om de dorpen op sociaal vlak te versterken

De dorpsvergaderingen leren ons dat sociale diensten en initiatieven nog onvoldoende gekend zijn in de dorpen. En als de dienst bekend is, blijkt het voor een aantal Tongenaren moeilijk om de stap te zetten om er gebruik van te maken. Het stadsbestuur heeft intussen een aantal acties ondernomen om de dorpsdiensten beter kenbaar te maken. Alle dorpsinitiatieven worden voortaan bekend gemaakt onder één en dezelfde naam ‘zoveel meer Tongeren’. Krijgt u informatie met dit beeld in de bus, lees deze dan goed door of ga ermee naar het Mobiel Sociaal Huis. Ook het Mobiel Sociaal Huis is bedrukt met dit beeld. Bij onze medewerkers kan u in alle vertrouwen terecht met uw verhaal. Als u er niet kan geraken is een huisbezoek ook mogelijk.

 

Daarnaast krijgt u 2 keer per jaar het welzijnsmagazine ‘Tongeren sociaal’ in de bus. In elke editie plaatsen we een thema in de kijker. Verder vindt u in dit magazine de seniorenkalender boordevol interessante activiteiten. En in de vaste rubrieken ‘goed om te weten’ en ‘tips’ informeren we u over belangrijke sociale rechten. Om onze diensten ook nog via een andere manier kenbaar te maken, werden een aantal uitzendingen van ‘Dag Limburg’ op TVL gewijd aan onze sociale projecten. Via deze uitzendingen leerde u de mensen achter onze projecten kennen. Tongeren komt elke dinsdag aan bod in het programma ‘Dag Limburg’ op TVL .

 

Tijdens de dorpsvergaderingen begin deze maand werd ‘welzijn’ op een creatieve manier in de kijker geplaatst.  Met de voorstelling ‘Pümpkeskal’ hield theatergezelschap OZZY ons op een ludieke manier een spiegel voor.  Pümpkeskal wierp een blik op warme dorpen. Dit zijn dorpen waar de bewoners zich dagdagelijks inzetten voor elkaar. Met hetzelfde enthousiasme vragen  we u om mee te werken aan nog meer welzijn in uw dorp.  Dit door sociale diensten en initiatieven kenbaar te maken bij uw buren, vereniging of familie. Spring daarom geregeld eens binnen in het Mobiel Sociaal Huis om op de hoogte van ons welzijnsbeleid. U krijgt er folders, brochures en welzijnstips die u kan bezorgen aan buurtbewoners met vragen of problemen. Lees ook de affiche ‘zoveel meer Tongeren’ aan uw buurthuis. Hier brengen we elke maand nieuwe sociale informatie.

 

logo balk Zoveel Meer Tongeren

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley