Onderzoek tot milieueffectenrapportage van RUP Ambiorixkazerne en RUP Sportoase II

Op 19 juni 2015 heeft de dienst MER inzake RUP Sportoase II beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is en de voorgenomen plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

 

Op 25 juni 2015 heeft de dienst MER inzake RUP Ambiorixkazerne eveneens beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is en de voorgenomen plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

 

Beide dossiers, bestaande uit de screeningsnota en de beslissing van de dienst MER, liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke ordening, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, tijdens de openingsuren en zijn raadpleegbaar via de website van de stad Tongeren en de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be).

 

Het ontwerp RUP Ambiorixkazerne en RUP Sportoase II liggen ter inzage van 2 juli t.e.m. 31 augustus 2015 bij de dienst Ruimtelijke Ordening of kunnen geraadpleegd worden via deze website.

 

Meer info: Sportoase II

Ambiorixkazerne 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley