Brandweer helpt bij storm en stormschade

Bij storm is het de taak van de brandweer om de openbare weg vrij te maken en te zorgen dat objecten, die onder invloed van de wind onstabiel geworden zijn, geen gevaar kunnen vormen voor personen. Klassieke voorbeelden zijn losgekomen delen van daken of gevels, bomen die het onder de wind begeven hebben...

 

Problemen of objecten die zich ver van de openbare weg bevinden of die geen onmiddellijk gevaar vormen zullen met lagere prioriteit behandeld worden.

 

Hoe aanvragen?

Gebruik het onlineformulier of bel naar de brandweerpost in Tongeren: 012 800 340.

 

Bel enkel het noodnummer 112 of 100 als er door de schade direct gevaar is voor mens of dier. Of als er redding nodig is of als er sprake is van een levensbedreigende situatie. Is er geen direct gevaar voor mens en dier, dan bel je gewoon naar bovenstaand nummer. Zo hou je de telefoonlijnen van de hulpcentrale vrij voor levensbedreigende situaties.

 

Welke info doorgeven?

Deze vragen zou je moeten kunnen beantwoorden:

- Bevindt het probleem zich op de openbare weg, op privaat terrein of nabij een gebouw? 

- Wat kan er vallen?

- Op welke hoogte boven de grond is dit: minder dan 5 meter of meer?

- Zijn er personen of dieren in gevaar?

 

Kostprijs?

Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley