Herinrichting zone rond op- en afrittencomplex 32

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in 2017 de herinrichting van het op- en afrittencomplex 32 "Tongeren" verder af. De aannemer zal aan de zijde van Tongeren een fietstunnel bouwen, de op- en afrit heraanleggen en een nieuwe rotonde bouwen die de carpoolparking en, op termijn, industriezone Tongeren-Oost zal ontsluiten. 

 

Werkzaamheden zijde Tongeren
Eerst zal de aannemer de fietstunnel (1) bouwen en tegelijkertijd de nieuwe rotonde (2) aanleggen. Zodra de tunnel klaar is, zal hij de nieuwe afrit voor het verkeer komende van Hasselt (3) aanleggen. Deze zal over de fietstunnel lopen. Tenslotte zal hij de oprit richting Luik (4) afwerken en aansluiten op de nieuwe infrastructuur. 

 

De voorbije weken heeft de aannemer voorbereidende grondwerken uitgevoerd. Ook de rest van de werkzaamheden zullen grotendeels buiten het verkeer gebeuren. Enkel op de huidige rotonde ter hoogte van de Genoelsweg zal het verkeer vanaf 6 februari over 1 rijstrook moeten rijden. Eind augustus 2017 zouden alle werkzaamheden klaar moeten zijn. 

 

Afwerking zijde Riemst
In het najaar van 2016 heeft de aannemer aan de zijde van Riemst onder andere een nieuwe rotonde aangelegd. Momenteel werkt hij de aansluitingen op de rotonde en de fietspaden verder af. Half februari zouden deze werkzaamheden volledig klaar moeten. De Sint-Maartensstraat zal dan opnieuw via de gewestweg bereikbaar zijn voor het verkeer en de fietsers zullen over de afgewerkte fietspaden kunnen rijden. 

 

op- en afrittencomplex

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley