Klein historisch erfgoed in de Kevie

In Natuurpark de Kevie werden recent typische erfgoedelementen hersteld. Zo werden er acht oude smeedijzeren hekken en enkele oude pilaren terug geplaatst i.s.m. werkgroep de Kevie en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

 

De Kevie is zeer waardevol, zowel op educatief al recreatief vlak. De stad Tongeren investeert voortdurend in de Kevie. Recent nog werden heel wat typische erfgoedelementen hersteld. Acht oude smeedijzeren hekken en enkele oude pilaren werden door een ervaren smid gestraald, hersteld, gemetalliseerd, gespoten en terug geplaatst i.s.m. de mensen van werkgroep de Kevie en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Je kunt ze her en der verspreid in het natuurreservaat aantreffen. Allemaal kleine ingrepen die het gebied een authentieke uitstraling geven.

 

Verspreid in Haspengouw komen tal van kleine cultuurhistorische relictjes voor die een sterke link hebben met het landschap en het oude landgebruik. De smeedijzeren hekken zijn hier een typisch voorbeeld van. Je vindt ze nu nog bij kastelen, pastorijtuinen, kerkhoven,... De omvang en de uitwerking van pijlers en smeedwerk symboliseerde vroeger de status van de eigenaar. Het zijn prachtige voorbeelden van het ambachtelijke giet- en smeedwerk. En vooral ze typeren ons landschap. Ook hoogstamboomgaarden en weiden werden traditioneel afgesloten door een smeedijzeren hek, in de volksmond gekend als 'barrier'. Samen met de meidoornhagen vormden deze de ideale afsluiting. Veel van deze elementen zijn verdwenen uit ons landschap. Ze vormen nochtans een wezenlijk onderdeel van de identiteit van onze streek en verdienen onze aandacht. We willen dit erfgoed terug in de kijker zetten onder andere in de Kevie.

 

smeedijzeren hekken 

 

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley