Vacatures voor standplaatsen tijdens de septemberkermis 2017

Bericht in toepassing van artikel 13 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

 

Voor de septemberkermis, die doorgaat van zaterdag 9 september  t.e.m. donderdag 14 september 2017 zoekt de stad Tongeren :

 

Standplaats op de Leopoldwal :

1 kinderattractie type trein met maximale afmeting 15m x 5m

1 spellenkraam type schietkraam met maximale afmeting van 10m x 6m

1 spellenkraam type loterij met maximale afmeting van 9m x 5m

 

Standplaats op het Stadhuisplein :

1 trampoline met maximale afmeting 9m diameter

 

De voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake toewijzing :

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in art. 15 van het KB van 24.09.2006.

 

Toewijzing:

Contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren

 

De plaats en termijn van indiening van de kandidaturen:

De kandidaturen kunnen worden ingediend van 01/03/2017 tem 31/03/2017

Schriftelijke kandidaturen aangetekend te richten aan: College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren, t.a.v. de dienst economie, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of via mail naar natascha.verjans@stadtongeren.be

 

Onder toevoeging van :

a/ afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006

b/ alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;

c/ verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke  aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;

d/ keuringsattest gasinstallatie en brandblussers;

e/ toelating FAVV voor gastronomie

f/ bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft

g/ voldoende recente foto’s en eventueel met verwijzing naar website;

h/ uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud).

i/ alle nuttige gegevens van de eventuele woonwagen of andere wagens (vb. afmetingen)

 

U kan desgewenst meer informatie bekomen bij de dienst economie bij :

Natascha Verjans, plaatsmeester, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren – tel. 012 80 01 79 of

0470 82 47 26 of via mail natascha.verjans@stadtongeren.be 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley