Verplaatsen voetgangersoversteek Sint-Truidersteenweg

Tijdens de krokusvakantie verplaatst het Agentschap Wegen en Verkeer de voetgangersoversteek op de Sint-Truidersteenweg (N79) ter hoogte van de Romeinse Kassei. Zo kunnen de scholieren en andere voetgangers veiliger oversteken op de Sint-Truidersteenweg.


Het zebrapad wordt verlegd tot voor het kruispunt als je richting Tongeren Centrum rijdt. Dit heeft als voordeel dat voetgangers niet meer tussen de auto's komende van de Romeinse Kassei en de Schaetzengaarde wandelen en dat er ook geen conflict meer is met de auto's die uit deze straten komen.

 

Ook de bestaande middengeleider wordt aangepast, het huidige zebrapad wordt verwijderd en de nieuwe markeringen worden aangebracht.

 

Tijdens de werken wordt een rijstrook afgesloten en er worden verkeerslichten geplaatst. De Romeinse kassei en de Schaetzengaarde blijven bereikbaar.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley