Algemene vergadering van de Seniorenraad

De Seniorenraad bundelt de ideeën en bekommernissen van de ouderen en brengt adviezen uit aan het stadsbestuur.

Viermaal per jaar komen de senioren bijeen in een algemene vergadering. Voortaan zijn deze vergaderingen open voor publiek. Zo krijgen alle 55-plussers van Tongeren de kans om problemen te signaleren, mee te denken en mee te praten over mogelijke oplossingen.

 

De eerst volgende vergadering gaat door op donderdag 14 maart om 14 uur in het Praetorium.
U bent van harte welkom.

 

Info: Voorzitter Seniorenraad Caroline Wauters (012 231 068)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley