Vacatures

De stad Tongeren gaat over tot aanwerving van een diensthoofd burgerzaken, contract onbepaalde duur - voltijds + wervingsreserve 2j.

De stad Tongeren gaat over tot aanwerving van een adviseur financiën en begroting, contract bepaalde duur met optie tot onbepaalde duur.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley