Aanvraagformulier kienspel

Bij de organisatie van een kienspel dient u een aanvraag in te dienen.

- voert u enkel publiciteit binnen de eigen gemeente vb. affiche, dan dient u een aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren en dit minstens 2 maanden vooraf.

- voert u ook publiciteit buiten de eigen gemeente vb. de Weekkrant, dan dient u een aanvraag in te dienen bij de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt en dit minstens 4 maanden vooraf.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley