Welzijn en Gezondheid

De stad Tongeren heeft als doel het welzijn van alle Tongenaren te verhogen en in het bijzonder van wie daar minder kansen toe heeft.

Op deze pagina informeren we u over het OCMW, diensten voor personen met een handicap en senioren, het jongereninformatiepunt (JIP), de opvoedingswinkel en ontmoetingsmomenten voor ouders en jonge kinderen, de dorpsrestaurants, de minder mobielen centrale, het dienstencentrum De Piepel, sociale voordelen en premies, zitdagen die georganiseerd  worden door externe diensten, het vesaliusziekenhuis en het lokaal  drugbeleid.

De stad en het OCMW brengen twee keer per jaar de welzijnsbrochure Tongeren sociaal uit. Klik hier voor meer informatie over Tongeren sociaal.

 

OCMW  

OCMW

Het OCMW heeft een sociale opdracht. Het OCMW garandeert de Tongenaren dat ze aanspraak kunnen maken op hun sociale rechten: betaalbare huisvesting, goede gezondheidszorgen, voldoende middelen … Elke Tongenaar heeft recht op een menswaardig bestaan. Samen met u zoekt het OCMW naar de juiste wegen en middelen om dat doel te bereiken. Klik op het thema waarover u meer wilt lezen:

sociale hulp (financiën, huisvesting, schulden, tewerkstelling, vreemdelingenzaken, energiekosten), juridische hulp, woonzorgcentrum De Motten, verslagen OCMW-raad,...

Het kerwei 

Klusjesdienst 'HET KERWEI'

In een huis is er altijd wat te doen, een kleine reparatie of een klusje. Meestal eenvoudige karweitjes, maar heel wat Tongenaren krijgen ze moeilijk opgelost. Vaak is de opdracht te klein om een vakman in te schakelen of de prijs te hoog. Onze ervaren klusjesmannen van ‘Het Kerwei’ bieden dan zonder enige twijfel een oplossing. Het Kerwei zet zich in voor alle inwoners van Tongeren die aan bepaalde voorwoorden voldoen. Het voert klussen uit in en rond de woning, zoals het herstellen van lekkende kranen, scheren van hagen, maaien van gazons, kleine behang- en schilderwerken, afwassen van muren en plafonds, plaatsen van handgrepen,...

De kostprijs van deze dienstverlening wordt bepaald op basis van het inkomen en de eigendommen van de aanvrager. Het minimumtarief bedraagt vijf euro per uur. Aanvragers betalen maximum 16 euro per uur. Gebruik van speciaal materiaal en de verplaatsingskosten worden apart aangerekend.

Open hier de folder van Het Kerwei.

Open hier het reglement van Het Kerwei.

 

 

ZoveelMeerWelzijn  

Zoveel meer Tongeren

Berg, Diets-Heur, Henis, 's-Herenelderen, Ketsingen, Koninksem, Lauw, Mal, Neerrepen, Nerem, Overrepen, Piringen, Riksingen, Rutten, Sluizen, Vreren, Widooie ... 17 dorpen, zoveel meer Tongeren. Het project zoveel meer Tongeren heeft als doel de 17 dorpen te versterken. De stad en het OCMW zetten in op een betere leefomgeving en meer welzijn. Lees meer

rolstoel2  

Personen met een handicap

Op dit moment zijn emancipatie en participatie sleutelwoorden in ons beleid voor personen met een handicap. Meer en meer wordt er gekozen om alle sectoren toegankelijker te maken waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheid dat zowel personen met als zonder handicap ervan gebruik kunnen maken.

Personen met een handicap hebben recht op tal van ondersteunende maatregelen. Het is niet eenvoudig om in de complexe wetgeving je weg te vinden. Klik op het thema waarover u meer wilt lezen:

inkomen en tegemoetkomingen - mobiliteit - integratie en vrije tijd - Stedelijke Adviesraad

JIP  

Jongereninformatiepunt (JIP)

Het JIP (jongereninformatiepunt) is een ruimte voor jongeren die vragen hebben of gewoon op zoek zijn naar dat tikkeltje meer uitleg. Het is een ruimte voor de jeugd, die je onderdompelt in massa's correcte informatie. Je kan er samen met de JIP-medewerker op zoek gaan naar alle antwoorden op je vragen. Het JIP is een onderdeel van de jeuddienst. Meer weten? http://www.jeugdtongeren.be/

opvoedingswinkel website 

Opvoedingswinkel

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk en heb je wel eens twijfels, onzekerheden of vragen. Wanneer je met vragen zit, doet het goed om er met iemand over te praten en tips te krijgen. De opvoedingswinkel kan je hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar een antwoord op je vragen. Geen enkele vraag is te groot of te klein. Het aanbod is vrijblijvend, gratis en anoniem.

In het najaar organiseert de opvoedingswinkel een aantal boeiende informatiemomenten! Kom gerust langs of open de vormingskalender hier.

De opvoedingswinkel vind je in de Dijk 124 (OCMW) te Tongeren en is elke vrijdag open van 10u tot 12u. Tijdens de zomervakantie zijn er geen vaste zitdagen en wordt gewerkt op afspraak. Voor meer informatie of een afspraak kan je contact opnemen met Ann Bonneux en Nele Vekemans - tel. 0491 71 72 40 - e-mail: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be. - website: http://www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be/

 

senior2  

Senioren

Senioren zijn een actieve en grote bevolkingsgroep in onze stad. Tongeren heeft een actief seniorenbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootste groep, de zelfstandige senioren, maar ook met senioren die gedeeltelijk of geheel afhankelijk geworden zijn van anderen. Het centraal uitgangspunt is dat respectvol en ondersteunend omgegaan wordt met de eigen autonomie, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Klik op het thema waarover u meer wilt lezen:

pensioen - gezondheid - wonen / thuishulp - mobiliteit - vrije tijd

dorpsrest  

Dorpsrestaurants

In de buurthuizen van Henis, Rutten en 's-Herenelderen kan u wekelijks samen met mensen uit uw buurt genieten van een lekkere en gezonde maaltijd. Een maaltijd kost 5 euro, voor een kindermaaltijd betaal je 2,5 euro. Samen tafelen, mensen ontmoeten, afspreken met vrienden en familie, oude kennissen terugzien, nieuwe vrienden maken, ... het kan allemaal in onze dorpsrestaurants. Op geregelde tijdstippen wordt na de maaltijd een activiteit georganiseerd.

Klik hier voor informatie over het menu en hoe u kan inschrijven.

MMC WS  

Minder Mobielen Centrale

Wilt u ergens naartoe en kan u er niet meer geraken? Dan biedt onze minder mobielen centrale misschien wel een oplossing voor u. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan u gebruik maken van deze vervoersdienst. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden, de prijs en contactinfo.

MeerMobiel - Iedereen op weg - een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen. Voor meer info klik hier.

depiepel  

Dienstencentrum De Piepel

De Piepel is een dienstencentrum voor 55 plussers. Informatie, vorming en zinvolle vrijetijdsbesteding staan voorop. U kan er terecht voor informatie over thuishulp en aanvragen voor een mantelzorg- en thuiszorgtoelage.Open hier de seniorenkalender voor het najaar van De Piepel. Lees meer over De Piepel op de website http://www.seniorentongeren.be/ onder de rubriek diensten.

geld2  

Sociale voordelen en premies

Klik hier voor meer informatie over sociale voordelen en premies die de stad Tongeren toekent:

- thuiszorgtoelage 

- mantelzorgtoelage

- korting op de gemeentelijke milieubelasting

- toelage voor wijk-, buurt- en dorpsondersteuning

De website http://www.rechtenverkenner.be/ bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

 

vesius  

Vesaliusziekenhuis

AZ Vesalius biedt een zeer uitbegreid dienstenpakket voor zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten en dit zowel voor kinderen als volwassenen. Vesalius telt 355 bedden en heeft een uitgebreide medische staf van 100 geneesheren - specialisten. Meer weten? http://www.azvesalius.be/

zitdag2  

Zitdagen externe diensten

Klik hier voor een overzicht van de zitdagen van volgende diensten:

- Rijksdienst voor Pensioenen

- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid der Zelfstandigen

- FOD Sociale Zekerheid

- Fonds voor Arbeidsongevallen

- Dienst Studietoelagen

- FOD Eonomie: Telefonie, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken!

 

 

binge2  

Lokaal drugbeleid

Het voeren van een lokaal drugsbeleid is belangrijk. Actiedomeinen zijn het straathoekwerkproject en de aanpak van drugs op school. Lees meer.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley