Handicap en Inkomen

wegzijzer path

Voor informatie of administratieve hulp kan u terecht bij die dienst welzijn

 

Personen met een handicap hebben recht op een aantal vergoedingen, tegemoetkomingen en voordelen. Op deze site wordt u een beknopt overzicht gegeven.

 

Mutaliteitsvergoeding

Indien u wegens een ongeval of ziekte niet meer kunt werken kan u een vervangingsinkomen aanvragen via uw mutualiteit. Het adres van uw ziekenfons vindt u in uw lidboekje.

De mutualiteit is de centrale instantie die bemiddelt tussen arbeidsongeschikte personen en hun werkgever. Ook zelfstandigen kunnen een vergoeding krijgen via hun mutualiteit.

De mutualiteiten bieden hun leden een uitgebreide service aan. U kan er terecht voor een volledig overzicht van uw rechten en plichten als arbeidsongeschikte.

 

Financiële tegemoetkomingen

De overheid voorziet in tal van financiële tussenkomsten.

Meer weten?

FOD sociale zekerheid - tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Financietoren - Kruidtuinlaan 50 bus 150 - 1000 BRUSSEL

tel. 02 507 87 99

 

Kinderbijslag

Personen met een handicap met kinderen en kinderen met een handicap hebben recht op een verhoogde kinderbijslag.

 

Meer weten?

Uw kinderbijslagfonds (zie betaling)

Rijksdienst voor kinderbijslag werknemers

Trierstraat 9 -  1000 BRUSSEL

tel. 023 37 21 11 - www.kindergeld.be

 

Fiscale en Sociale voordelen

Enkele voorbeelden:

- parkeerkaart

- vermindering van inkomstenbelasting

- vermindering van onroerende voorheffing

- vermindering van registratierechten

- vermindering van successierechten

- BTW vermindering bij aankoop en  onderhoud van een wagen

- sociaal tarief telefoon / GSM

- sociaal tarief gas en elektriciteit

- vermindering abonnement kabel

 

Meer weten?

Ministerie van Financiën -  Belastingskantoor Tongeren

Verbindingsstraat 26 - 3700 TONGEREN

tel. 0257 78 320

FOD sociale zekerheid - Bestuursdirectie voor personen met een handicap

FOD sociale zekerheid - tegemoetkomingen voor personen met een handicap

tel. 02 507 87 99 - voordelen sociale zekerheid

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley