2023 04 19 Nieuwe kleedkamers voor Kleinveld in Tongeren

De stad Tongeren stelt het Kleinveld ter beschikking van voetbalclub KSK Tongeren. De huidige kleedkamers op Kleinveld voldoen niet meer aan de noden om jeugdopleidingen te kunnen blijven aanbieden op interprovinciaal niveau.

Voetbalclub KSK Tongeren bezit het hoogste (4-sterren-) label voor haar jeugdwerking en wil dit graag zo houden. De ploeg organiseert jeugdopleidingen op het hoogste interprovinciaal niveau. Voor het behoud van dit label moet de club beschikken over een accommodatie die aan vooropgestelde voorwaarden voldoet. Daarom stelt de stad Tongeren nu een ontwerpbureau aan. Dit bureau maakt een voorstudie, een -ontwerp en eventueel technisch ontwerp.

De voornaamste voorwaarden

  • voldoende kleedkamers en douches voor zowel spelers als scheidsrechters
  • een ruim en adequaat geklimatiseerd cafetaria met keuken en buitenterras
  • voldoende vergaderruimte
  • een kiné- en EHBO-ruimte
  • een tribune
  • voldoende materiaalberging

Daarnaast wordt er een nieuw kunstgrasveld met bijhorende faciliteiten (verlichting, ballenvangers, doelen, dug-outs,…) aangelegd en wordt het complex voorzien van nieuwe ballenvangers en omheining.