2023 04 29 Politie kan ‘patservoertuigen’ in Tongeren nu ook in beslag nemen

Vanaf 1 mei 2023 gaat de politie kordater optreden tegen zogenaamde ‘patservoertuigen’ in Tongeren. Wie onder andere op zijn achterste wielen rijdt, vrijwillig slipt of onveilig verkeer veroorzaakt riskeert zijn auto, quad, bromfiets of motorfiets kwijt te zijn voor 15 dagen door een inbeslagname van het voertuig.

De gemeenteraad van Tongeren keurde in vergadering van 24 april 2023 een addendum bij het Protocolakkoord bestuurlijke handhaving (ARIEC) en een retributiereglement goed. Zo kan de stad roekeloos en asociaal rijgedrag aanpakken door inbeslagname van het voertuig. De kosten van de takeling en bewaring kunnen via dit reglement gerecupereerd worden.

Patrick Dewael, burgemeester: “Er worden in het verkeer regelmatig onveilige verkeerssituaties vastgesteld waarbij bestuurders al dan niet voor hun plezier de openbare weg onveilig maken: veel te snel rijden, met opzet slippen en driften, op de achterste wielen rijden,… Dit zorgt niet alleen voor onveiligheid voor de omwonenden maar dit brengt ook andere weggebruikers in gevaar. Met het invoeren van een retributiereglement kunnen we strenger optreden en het veiligheidsgevoel van onze inwoners en weggebruikers verhogen.”

“In sommige gevallen is het noodzakelijk om voertuigen van roekeloze bestuurders in beslag te nemen en van de openbare weg te halen. Indien een gerechtelijk beslag (niet-verzekering) of een immobilisering (inbreuken rijbewijs en verval) niet mogelijk is, zal de politie het voertuig bestuurlijk in beslag kunnen nemen. Bij deze bestuurlijke inbeslagname wordt het voertuig getakeld door een erkende takeldienst en daarna gestald ter bewaring. We rekenen de kosten door aan de bestuurder van het voertuig. Het is immers door zijn of haar roekeloos rijgedrag dat de inbeslagname moet gebeuren,” besluit korpschef, Geert Luypaert.

De retributie bestaat uit een forfaitair bedrag voor de inbeslagname van het voertuig (250 euro voor een voertuig tot 3.500 kg MTM en 500 euro voor een voertuig vanaf 3.500 kg MTM) en een bewaarkost per kalenderdag (20 euro per dag voor een voertuig van maximum 3.500 kg MTM en 40 euro voor een voertuig van meer dan 3.500 kg MTM).

Het retributiereglement kan geraadpleegd worden via www.tongeren.be/bekendmakingen.