2023 05 25 Tongeren bereidt zich voor op de Kroningsfeesten: asfaltwerken en snoeiwerken in de volgende weken

Vanaf morgen zullen er in verschillende centrumstraten van Tongeren herstellingswerken aan de asfaltwegen worden uitgevoerd als onderdeel van de voorbereidingen voor de aankomende Kroningsfeesten. Met duizenden bezoekers die begin juli naar Tongeren afzakken, streven we als stadsbestuur ernaar om de stad er piekfijn te laten uitzien.

De voorbereidende werken starten op 26 mei in de Jekerstraat en op het Regulierenplein. De resterende asfaltwegen in het centrum zullen volgen in de komende weken. Ook de Stationslaan en de Leopoldwal zullen aangepakt worden.

De voorziene herstellingswerken zijn erg weersgevoelig daarom is het moeilijk om een precieze timing mee te geven. Bij een nat wegdek kunnen de werken bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd. Bewoners en handelaars krijgen tijdig een infobrief in de brievenbus.

Verkeersomleiding
Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, zullen er waar nodig verkeersomleidingen worden ingesteld. We vragen alle weggebruikers om hier begrip voor te hebben en de aangegeven omleidingsroutes te volgen, zodat de werken veilig en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Snoeiwerken en extra borstelrondes
Naast de asfaltwerken vinden er ook snoeiwerken en borstelrondes plaats in verschillende straten en pleinen van Tongeren. We willen een warme oproep doen aan alle inwoners van Tongeren om ook extra aandacht te besteden aan het schoonhouden van stoepen voor de woning, ramen en gevels. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Tongeren er prachtig uitziet tijdens de komende zomermaanden.

De stad Tongeren verzekert haar inwoners en bezoekers dat alles in het werk wordt gesteld om de overlast tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. We kijken uit naar een succesvolle uitvoering van de werken en we hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt om Tongeren te laten stralen tijdens de Kroningsfeesten.