2024 01 24 Compensatie voor inwoners van wie straatnaam verandert bij fusie Tongeren en Borgloon

Inwoners van Tongeren en Borgloon, die door de fusie een nieuwe straatnaam krijgen, zullen daarvoor een vergoeding krijgen. De vergoeding bedraagt 100 euro voor particulieren en 200 euro voor rechtspersonen.

De fusie van Tongeren en Borgloon werd door beide gemeenteraden definitief goedgekeurd op 17 oktober 2023. Vanaf 1 januari 2025 gaan de twee steden samen onder de naam Tongeren-Borgloon. Door de fusie moeten er 29 straten van naam veranderen, 14 in Tongeren en 15 in Borgloon oftewel 565 wooneenheden in Tongeren en 320 in Borgloon krijgen een nieuw adres.

“Omdat het wettelijk niet is toegestaan en voor onveilige situaties kan zorgen voor bijvoorbeeld de hulpdiensten, is het noodzakelijk dat (fonetisch) identieke straatnamen een nieuwe naam krijgen” zeggen burgemeesters Patrick Dewael en Jo Feytons. “We behouden voornamelijk de naam van de straat met de meeste woningen en/of ondernemingen.”

Voor Tongeren gaat het om 14 straatnamen: Beekstraat, Bergerstraat, Calenbergstraat, de Tieckenstraat, Hamtstraat, Industrieweg, Kogelstraat, Langesteeg, Nellestraat, Nieuwe Steenweg, Oude Katzij, Passtraat, Sint-Truidersteenweg, Slachthuisstraat.

In Borgloon krijgen 15 straten een nieuwe naam: Begijnenstraat, Bosstraat, Groenstraat, Kerselaarstraat, Koningin Astridlaan, Lindestraat, Moerenstraat, Molenstraat, Neremstraat, Nieuwstraat, Putstraat, Romeinse Kassei, Sint-Jozefsplein, Stationsplein, Tapstraat.

“Ter compensatie van de administratieve lasten krijgen de inwoners van de betrokken straten een vergoeding van 100 euro, ondernemingen krijgen een compensatie van 200 euro” zegt schepen Gerard Stassen (Tongeren). “De tussenkomst voor rechtspersonen gebeurt na voorlegging van een bewijs van maatschappelijke of exploitatiezetel op die plaats waar de straatnaam wijzigt.”

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf het ogenblik dat de gemeenteraad een definitieve beslissing heeft genomen tot wijziging van de straatnaam.

Inwoners spelen een actieve rol in het kiezen van de nieuwe straatnamen

De keuze voor nieuwe straatnamen gebeurt in samenspraak met bewoners van de betrokken straten. “In de loop van volgende week ontvangen zij een brief waarin we de procedure uitleggen. Gedurende de hele maand februari kunnen de bewoners voorstellen indienen. De voorstellen worden zorgvuldig overwogen door lokale heemkundigen in samenwerking met het stadsarchief. De definitieve beslissing wordt mede bepaald door de stem van de bewoners” weet schepen Jeroen Bellings (Borgloon).

Eind juni worden de definitieve straatnamen vastgesteld door beide gemeenteraden.

Brochure in de bus

In de zomer valt er nog een brochure in de bus met een checklist voor inwoners, ondernemingen en verenigingen met hierin informatie over de stappen die het stadsbestuur ondernomen heeft om de overschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Heel wat Vlaamse en federale overheidsinstanties worden door de stadsbesturen ingelicht, denk hierbij bijvoorbeeld aan de federale overheidsdienst

Financiën, het Rijksregister, Fluvius, De Watergroep,…. Hierdoor wordt de impact van straatnaamwijziging sterk verminderd voor de bewoners. Toch zal er ook nog zelf actie moeten ondernomen worden zoals banken, telefoonoperatoren, scholen, verzekeringsmaatschappijen,….

De nieuwe benamingen gaan officieel in voege op 1 januari 2025.

;