2024 03 09 Voorstelling kunstwerk ‘Voor de Dag’ (Wesley Meuris)

Gerard Stassen – Schepen van Erfgoed: “Enkele maanden geleden openden we de deuren van het gerenoveerde stadhuis. De reacties waren en zijn lovend. Het pand heeft een rijke geschiedenis. Hedendaagse kunst helpt ons om een stukje van dit verleden te duiden en te begrijpen. Zo onthulden we vorig jaar reeds het kunstwerk Traces of Histories (Wesley Meuris). Het bevindt zich bovenaan de voorgevel van het stadhuis. Vandaag presenteren we met Voor de Dag een tweede kunstwerk. Ook dit werk leidt de aandacht niet af van het monumentale gebouw. Toch is haar boodschap krachtig en relevant!”

Patrick Dewael – Burgemeester: “In 2022 opperde Barbara Wyckmans (toenmalig intendant van het stadsfestival MoMeNT) de idee om iets te doen rond de vele baby’s die elke dag opnieuw geboren worden in het plaatselijke ziekenhuis AZ VEZALIUS. Ieder van ons werd ooit (max. 110 jaar geleden) ergens geboren. Van onze geboorte herinneren we ons doorgaans bitter weinig. Niets eigenlijk! We behouden meestal wel een bijzondere band met de plek of stad waar we geboren werden. Velen onder ons dragen die stad een warm hart toe! Je bent – waar ter wereld het leven je finaal ook brengt – een ambassadeur van die stad!”

In Tongeren zien omzeggens elke dag opnieuw één of meerdere kinderen het levenslicht! Kortelings nadien melden de fiere ouders de geboorte van hun kind aan bij de stedelijke administratie.

De idee om t.h.v. het stadhuis door middel van een artistieke ingreep (op subtiele wijze) te verwijzen naar diezelfde geboortes is dan ook niet uit de lucht gegrepen!

Het kunstwerk van Wesley Meuris leunt nauw aan bij en (bruuskeert geenszins) de eigenheid en historiek van het gebouw. Aan weerszijden van het pand bevonden zich ooit 2 fraai vervaardigde lantaarns. Zij getuigden van vakmanschap. Slechts één van beide lantaarns doorstond de tand des tijds. Deze lantaarn werd recent (na restauratie) teruggeplaatst. Zij bevindt zich aan de linkerzijde van het pand. Aan de rechterzijde bevestigden we onlangs een kopie van de bestaande lantaarn. We herstellen op die manier de vroegere symmetrie. De nieuwe lantaarn werd evenwel volledig uitgevoerd in een reflecterend en spiegelend materiaal.

Zo treden beide lantaarns in dialoog met elkaar. De oude lantaarn werpt als vanouds haar licht op de omgeving. Zij creëert een ontmoetingspunt aan het uiteinde van het gebouw. Ook de nieuwe lantaarn streeft eenzelfde doel na, zij het dan op een ietwat andere wijze. Zij capteert het aanwezige licht door middel van haar spiegelende oppervlak. De omgeving – gebouwen en toevallige passanten – wordt gereflecteerd in deze armatuur. Zo wordt deze lantaarn deel van haar omgeving. Wesley Meuris ziet in deze een gelijkenis met de geboorte van een kind. Elke pasgeborene wordt immers deel van een - hopelijk veilige en zorgzame - omgeving. Het mag duidelijk zijn dat dit laatste zowel een individuele als een collectieve verantwoordelijkheid is.

Bovenaan de nieuwe lantaarn voegde Wesley Meuris nog een speels element toe. De twee aanwezige ballonnen lijken haast te ontsnappen aan de zwaartekracht. De ballonnen symboliseren in deze het nieuwe leven! Zij verwijzen naar de kinderen die op quasi dagelijkse basis in Tongeren geboren worden. 

Patrick Dewael - Burgemeester: “Cultuur zorgt voor samenhang en betekenis in een samenleving. Kunst is dan de reflectie daarover. Dit kunstwerk Voor de Dag toont dat eens te meer aan. Beide zijn onvermijdelijk openbaar. Het gaat telkens over ons, over onze samenleving.”

An Christiaens – Schepen van Cultuur: “Onze stad is uiteraard een historische stad; Het is een erfgoedstad. De voorbije jaren zetten we evenwel ook resoluut in op hedendaagse kunst en cultuur. In 2017 lanceerden we ons stedelijk cultuurfestival MoMeNT. Het is inmiddels een gevestigde waarde! Ook hedendaagse kunst speelt in onze visie een belangrijke rol. Sinds 2012 integreerden we (als onderdeel van ons artistiek project de 9de maand) in het openbare domein werk van Nick Ervinck, Nadia Naveau, Hans Op de Beeck, Michelangelo Pistoletto (Le Prince-Evêque), Renato Nicolodi, Els Dietvorst en Liliane Vertessen. Het overzicht oogt stilaan indrukwekkend! Met het kunstwerk Traces of Histories (dat we vorig jaar voorstelden) en het werk Voor de Dag voegen we aan dit lijstje 2 realisaties toe van Wesley Meuris. Beide werken verbinden – het ene expliciet; het andere op eerder subtiele wijze - heden en verleden van onze stad. Wij willen (o.a. via hedendaagse kunst) inwoners en bezoekers verrassen. Wij willen hen inspireren en – misschien zelfs onbewust – laten meedenken over het Tongeren van morgen.”

***

Bio - Wesley Meuris

Tekeningen, sculpturen en installaties van de Belgische kunstenaar Wesley Meuris (*1977) hebben een sterk architecturaal, of zelfs wetenschappelijk karakter. Dingen die op het eerste gezicht op structuren of toestellen zouden kunnen lijken om werken of andere artefacten te presenteren, zijn in feite kunstwerken op zich. Door deze mechanismen en demonstratieobjecten aan het licht te brengen, wijst Wesley Meuris op onze manier van presenteren en kijken. Door bijvoorbeeld lege vitrines, sokkels of architecturale situaties tentoon te stellen, gereduceerd tot het meest eenvoudige apparaat, wil hij ons dingen laten zien die gewoonlijk aan onze blik ontsnappen, maar die niettemin een primordiale rol spelen in onze dagelijkse interpretatie van de wereld die ons omringt. Zijn sculpturen en installaties gaan vaak vergezeld van tekeningen en analytische schema's die het functionele karakter van deze onderwerpen versterken.

;