2024 03 21 Stad Tongeren zet zich in voor een inclusieve gemeente

Tongeren versterkt haar toewijding om een gemeente te worden waarin iedereen gelijke toegang heeft tot gebouwen, openbare ruimtes, diensten en communicatie. Als onderdeel van het Plan Samenleven, een initiatief waarin verschillende steden participeren, heeft Tongeren de steun van Vlaanderen ontvangen om bestaande samenlevingsprojecten uit te breiden en nieuw beleid te ontwikkelen.

"De nauwe samenwerking met Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid, bevestigt onze vastberadenheid om Tongeren te transformeren tot een toegankelijke stad voor iedereen. De ondertekening van het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' symboliseert een cruciale stap voorwaarts in deze ambitie. Samen met Inter zullen we de komende maanden een kwaliteitstraject doorlopen om de toegankelijkheid verder te verbeteren en onze gemeenschap te versterken" zegt Evelyne Stassen, Schepen van Sociale Zaken.

De betrokkenheid van diverse stadsdiensten en ervaringsdeskundigen staat centraal in dit proces, met deelnemers vanuit de seniorenraad en de adviesraad voor personen met een beperking. Tijdens de eerste workshop, die vandaag plaatsvindt, wordt de huidige stand van zaken van het toegankelijkheidsbeleid in kaart gebracht. In vervolgsessies zullen haalbare ambities, prioriteiten en concrete acties worden vastgesteld om een inclusief toekomstplan te ontwikkelen.

Door deze benadering kiest Tongeren ervoor om een warme en inclusieve stad te zijn, waar iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

“Dat de oudste stad van Vlaanderen zich wil inzetten om zo toegankelijk mogelijk te zijn en worden voor iedereen, is een toonbeeld voor alle andere steden en gemeenten. Er is ontzettend veel mogelijk voor wie erin gelooft. Ook als het gaat om de beleving van historisch erfgoed”, zegt Wendy Metten, algemeen directeur van Inter.

;