2024 04 22 Vlaamse regering heeft fusie Tongeren-Borgloon goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft vandaag het fusiedecreet Tongeren-Borgloon bekrachtigd. Dit betekent dat de nieuwe fusiestad Tongeren-Borgloon op 1 januari 2025 een feit is.

De afgelopen twee jaar hebben zowel de besturen als de medewerkers van Tongeren en Borgloon hard gewerkt aan de voorbereidingen van deze samensmelting. Met een eigen en weloverwogen visie in gedachten, zijn beide steden vastbesloten om vanuit hun gedeelde identiteit en kracht een nieuwe gemeente te vormen: Tongeren-Borgloon. Nadat de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon in oktober 2023 de definitieve beslissing namen om te fuseren, heeft het Vlaams Parlement afgelopen woensdag de goedkeuring gegeven voor deze fusie, als onderdeel van een reeks van 13 gemeentelijke samensmeltingen. De Vlaamse Regering heeft vandaag het fusiedecreet Tongeren-Borgloon bekrachtigd.

De Vlaamse overheid zal de fusie ondersteunen door 500 euro schuld per inwoner over te nemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van 21.417.000 euro. Bovendien zal er een verhoogde subsidiëring vanuit het gemeentefonds plaatsvinden, wat de nieuwe gemeente Tongeren-Borgloon extra financiële slagkracht geeft.

Met dit extra budget streven we ernaar de belastingen te verlagen en meer te investeren in de ontwikkeling van beide steden. Bovendien ontstaat er ook ruimte voor een gericht dorpenbeleid en kunnen er investeringen gebeuren in onze dorpen. De fusie van Tongeren en Borgloon markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk, waarin we samenwerken om onze stad te versterken en te laten bloeien.

;