Brexit

Op 29 maart verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. Als er géén akkoord komt over deze Brexit, heeft dit gevolgen voor inwoners van België die een rijbewijs uit het VK hebben. Heb jij zo'n rijbewijs?
Kom dan vóór 29 maart naar de gemeente voor een eenvoudige omwisselingsprocedure.

Je krijgt dan een Belgisch rijbewijs. De omwisselingsprocedure kost € 25.

Wil je je rijbewijs uit het VK toch behouden? Dan is dit na 29 maart 2019 niet meer geldig in België. Je moet dan in België opnieuw een theorie- en praktijkexamen afleggen om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen. 

Wat moet je meenemen?

Als je je rijbewijs uit het VK wil omwisselen voor een Belgisch rijbewijs, moet je het volgende meenemen:

Heb je voor je verblijfskaart een recente pasfoto ingeleverd die voldoet aan de kwaliteitseisen? Dan kunnen we deze foto opnieuw gebruiken.

Wat als er wel een akkoord komt?

Dan gaan de afspraken uit dit akkoord meteen in werking en komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijven alle EU-regels gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Een rijbewijs van het VK blijft dan dus geldig in de hele EU tot 31 december 2020. Je hebt tot dan de tijd om je rijbewijs om te wisselen.

Gepubliceerd op dinsdag 29 januari 2019 9.53 u.