Burgerzaken

De afdeling burgerzaken bestaat uit de dienst bevolking en de burgerlijke stand. De meeste documenten en attesten kunt u online aanvragen via het thuisloket.

Thuisloket

 • Loket 1:

  aangifte geboorte
  afleveren geboorteakte
  erkenning voor en na geboorte
  aanvragen Belgische nationaliteit
 • Loket 2:

  aangifte huwelijk
  afleveren huwelijksakte
  info echtscheidingen
 • Loket 3:

  aangifte overlijden
  afleveren overlijdensakte
  info concessies
 • Loket 4 - 5 en 6:

  Belgische identiteitskaarten
  kids-ID
  reisbewijzen niet-Belgen -12 jarigen
  adreswijzigingen
  euthanasie
  orgaandonatie
  wettelijk samenwonen
  wijziging beroep
  volmachten
  afleveren documenten (samenstelling gezin, getuigschrift woonst, bewijs van leven,...)
  Let op! Een bewijs van leven in verband met uw pensioen moet u aanvragen in het Sociaal huis de Semper, maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 45 92 50.
 • Loket 7:

  Belgische identiteitskaarten
  adreswijziging
  rijbewijs
  uittreksel strafregister (goed gedrag en zeden - afleveren documenten (samenstelling gezin, getuigschrift woonst, bewijs van leven, ...)
 • Loket 8 en 9:

  niet-Belgen (inschrijving, adreswijziging, verblijfsvergunningen,...)
  aanvragen en afhalen paspoort (reispas)
  uittreksel strafregister (goed gedrag en zeden)
  rijbewijs