E-loket voor onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

In een droge periode is het extra belangrijk om het water in de waterlopen slim te beheren. Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit via het e-loket melden aan de waterloopbeheerder.

Dat geldt niet voor o.a. het drenken van vee. Het e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM.

Lees alles over het e-loket

Gepubliceerd op donderdag 14 juli 2022 17.02 u.