Vernieuwing Maastrichtersteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 7 november met de herinrichting van de Maastrichtersteenweg vanaf de spoorwegbrug richting de Viséweg. De nutsmaatschappijen vernieuwen en verplaatsen hun kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom.

De grootste zichtbare veranderingen aan de Maastrichtersteenweg (N79) worden de nieuwe en brede fietspaden. Ze worden verhoogd aangelegd en met, waar mogelijk, een groene zone tussen de rijweg en de fietspaden. De voetpaden in de bebouwde kom worden vernieuwd en parkeerplaatsen blijven zoveel mogelijk behouden.

Fluvius legt nieuwe riolering aan die regen- en afvalwater gescheiden afvoert. Samen met de werken aan kabels en leidingen van water, elektriciteit, gas en telecom zijn dit complexe werken die veel tijd kosten door de beperkte werkruimte. Door gefaseerd te werken, tracht men de langdurige hinder toch te milderen.

De eerste uitvoeringsfase op de Maastrichtersteenweg loopt tot de Sint-Antoniusstraat en duurt ongeveer 2 jaar. De werken gebeuren doorgaans op één weghelft. Verkeer richting het centrum kan langs de werken rijden.

Voor het stadsuitgaand verkeer richting E313, Berg, AZ Vesalius... geldt een omleiding via de Jaminéstraat, Blaarstraat, Eerste Meistraaat. Op de Jaminéstraat en Blaarstraat zal éénrichtingsverkeer gelden, de rijrichting van de kleine Blaarstraat wordt omgedraaid voor de lokale beweging richting de binnenstad. Fietsers volgen een lokale omleiding. De komende jaren zal zo de Maastrichtersteenweg stapsgewijs worden vernieuwd over een afstand van zo'n 2 km.

Lees meer over alle verkeersmaatregelen en omleidingen

Gepubliceerd op maandag 24 oktober 2022 10.15 u.
;