Taxivergunning

Al wie een taxidienst wil exploiteren of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

Aanvragen tot het bekomen van deze vergunning moeten aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

Vergunningen kunnen worden aangevraagd door middel van volgende formulieren (zie onderaan deze webpagina):

  • Vergunnings- of wijzigingsaanvraag voor het exploiteren van een taxidienst
  • Vergunnings- of wijzigingsaanvraag voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.