Aanpassingswerken en nieuwe lichtenregeling op kruispunt Sint-Truidersteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt van de N79 Sint-Truidersteenweg met de N69 Rode Kruislaan in Tongeren beperkt aanpassen. De bocht van het kruispunt aan de kant van het park wordt verbreed en de linksafslagstrook van de Rode Kruislaan verlengd.

Ook komt er een aanpassing van de verkeerslichtenregeling. Beide ingrepen moeten de verkeersafwikkeling en veiligheid in een drukke schoolomgeving aanzienlijk verbeteren.

Deze maand starten de voorbereidende nutswerken, gevolgd door aanpassingswerken aan het kruispunt begin maart.

meer info over het project

Gepubliceerd op woensdag 3 februari 2021 10.33 u.