Sint-Evermarusfeest

Sedert de ontdekking van zijn stoffelijke resten rond 968 en zijn daaropvolgende heiligverklaring, is Rutten in de ban van Sint Evermarus. Jaarlijks op 1 mei wordt er de marteldood van de heilige Evermarus herdacht. Evermarus was een Friese pelgrim die tijdens zijn terugkeer van Compostella, rond 690, samen met zijn 7 gezellen door roofridder Hacco en zijn bende vermoord werd in de toenmalige bossen rond Rutten. Evermarus werd beschouwd als een martelaar en werd heilig verklaard. De hoogtepunten van de herdenking zijn de pelgrimsmis, de processie met paarden en het martelarenspel.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Dorpskern Rutten

Filter op categorie