Gedichtenwedstrijd 'Er is altijd een weg ...'

Gedichtenwedstrijd KANSEN EN OPPORTUNITEITEN

Het Willemsfonds Tongeren organiseert tweejaarlijks een gedichtenwedstrijd voor de leerlingen van het secundair onderwijs van de scholen van Tongeren, Borgloon en Kortessem. De wedstrijd is gekoppeld aan de tentoonstelling van de Euro-kartoenale met als thema KANSEN EN OPPORTUNITEITEN die van 1 tot 30 oktober te zien zal zijn in het cultuurcentrum De Velinx. Misschien is het thema van de tentoonstelling een interessant en stimulerend onderwerp dat ter sprake kan komen in bepaalde lessen van het lessenpakket. Een klasdiscussie, bv., kan meteen ook een goede voorbereiding zijn voor de leerlingen om een gedicht over één van de cartoons te schrijven, want buiten een boeiende en verrijkende tentoonstelling biedt het Willemsfonds Tongeren ook nu weer een interessante bonus aan de leerlingen. We verbinden aan deze Euro-kartoenale namelijk een poëziewedstrijd die, zoals de vorige edities ons geleerd hebben, de leerlingen niet alleen helpt de schroom te overwinnen om een gedicht te schrijven, maar ook hun creativiteit een flinke boost geeft, iets dat mooi meegenomen is in deze barre corona tijden. Het thema van de wedstrijd sluit uieraard aan bij het thema van de kartoenale en luidt “Er is altijd een weg…”. Vorige edities hebben bewezen wat deze jongelui in hun mars hebben. Buiten appreciatie bieden we de jongeren ook iets tastbaars: nl. drie interessante prijzen: boekenbonnen ten bedrage van respectievelijk 100, 75 en 50 euro voor de 1ste, 2de en 3de prijs en een attentie voor de eerste 10 genomineerden. De vorige gedichtenwedstrijden kenden een groot succes: er namen in de jaren 2017 en 2019 respectievelijk 129 en 142 enthousiaste leerlingen deel.

Praktische informatie

Wanneer

Filter op categorie